Täcka pläterar

Täcka pläterar för olje- smörgås pläterar för, när du använder en avlägsen olja, filtrerar att inhysa.