Sparco

Sparco den har planlagt, testa och fabriks- racewearen och tävlings- tillbehör efter 1977 och tänks av av något som den ledande leverantören av racewearen.