Accusump oljaackumulatorer

Den Accusump ger olja till motorn när oljepumpen inte kan plocka upp olja från sumpen på grund av att stiga. Kan också användas för att i förväg smörj motorn vid kallstart. Den Accusump Kit innehåller mätare och ventil. Alla Accusump ackumulatorer och tillbehör tillverkas av Canton Racing i USA. Det finns olika sätt på hur man lod Accusump in ditt oljesystem, kontakta oss för råd och hjälp med dessa.