Jetex

Den Jetex kapaciteten evakuerar system och delar. Vi lagerför stort antal av Jetexen som beställnings- byggandedelar i både milt stålsätter och rostfritt stål. Universalen evakuerar krökningar, raka längder och evakuerar ljuddämpare möjliggör dig för att bygga din egna kapacitet evakuerar systemet.