Olja vattnar med slang

Gummi tankar/olja vattnar med slang till specifikationen för SAE 100R6. Ideal för bruk, när swaging olja fodrar eller för, när vattna med slang, fäster ihop används för säkrande av unioner.

           Gummi vattnar med slang med rostfritt ståloverbraid för att erbjuda extra skydd mot slitning. Till specifikationen och ideal för SAE 100R6 för swaging eller, när du använder vattna med slang, fäster ihop.

           Aeroquip ”Push-På” vattnar med slang för bruk med ”grantreen” utformar unioner var inget vattna med slang klämmer fast är nödvändigt.

           Allt tankar olja detta/vattnar med slang säljs i halvt räkneverk ökar.