Schroth

För över 50 år Schroth ägt rum har fabriks- tävlings-, och trimma (den lagliga gatan) exploaterar. Efter Schroth 1960 har förat pågående krasch testar för att främja förhöjning den kvalitets- produkten och kapaciteten för att möta de ökande säkerhetskraven. Med kunskapen som nås från deras omfattande testa, har Schroth blivit teknologiledare i tävlings- exploaterar.