Olje- temperaturmätinstrumentadapter

Oljetemperaturmätare Adapter för montering av oljetemperaturmätarsändare inline i ett oljerör.