Girling och Tilton ledar- cylindrar & slav- cylindrar

Girling ledar- cylindrar och slav- cylindrar som inpassade till många konkurrensbilar. En ledar- cylinder för lättvikts- aluminium med 5/16" UNF-tryckstång. Tillgängligt med integralbehållaren eller som en avlägsen cylinder. Tillgängligt i tråkmåns 3 storleksanpassar: 0,625", 0,70", 0,75" och 0,875" (den avlägsna behållaren endast).Tilton har ledar- cylindrar bliven av använt och litat på bredast i tävlings-. Varje Tilton ledar- cylinder iscensättas för att erbjuda den ovanliga kapaciteten, pålitlighet och för att värdera.