Bromsa luftar Ducting vattnar med slang och kanaler

Böjlig ducting vattnar med slang för att vägleda luftar bromsar uppehället som de kyler under att bromsa för ytterlighet villkorar. Vattnar med slang rubber ducting för Neoprene kan ducting för lagrar för singeln för silikonet 200°C. för motståndskraften upp till kan motståndskraften upp till 300°C. Dubbellagrarsilikonductingen vattnar med slang särdrag som en slätare tråkmåns för ökande luftar flöde.