Lifelinen avfyrar eldsläckareatt serva & påfyllningar

Merlin är nu auktoriserad av Lifeline för att service sina brandsläckare. Vi har en utrustad workshop för service av alla typer av brandsläckningssystem för Lifeline. Alla brandsläckare måste underhållas / inspekteras vartannat år för att kontrollera att systemet är i drift. Efter en inspektion görs en ny datumetikett som gör den gällande för tävling i ytterligare 2 år. Observera att vi inte kan service Brandsläckare som är äldre än 10 år. Vi kan också inte betjäna / fylla släckare som är märkta som JJC brandsläckare.

Detta innebär också att om du släcker din släckare, kan vi fylla på och återuppstarta systemet. Mekaniska system kan servas / fyllas på medan du väntar, elektriska system behöver normalt 3 till 4 timmar att slutföra. Observera att vi inte kan erbjuda en "medan du väntar" släckningsavfyllningstjänsten på vilken lördag som helst.

Alternativt kan du skicka oss din brandsläckare och vi kommer att service och returnera den till dig inom 24 timmar efter att vi mottagit den.

Om din etikett för livslängdsläckare har löpt ut, välj "Service" nedanifrån. Om du har släckt din brandsläckare, välj "Refill" nedanför för prissättning.