Lifelinen avfyrar eldsläckareatt serva & påfyllningar

Merlin är nu auktoriserat av Lifeline att serva sina brandsläckare. Vi har en utsedd verkstad för service av alla typer av Lifeline brandsläckningssystem. Alla släckare måste service / inspekteras vartannat år för att kontrollera att systemet fungerar. Efter att ha inspekterats appliceras en ny datumetikett som gör den giltig för tävling i ytterligare två år. Observera att vi inte kan betjäna Lifeline-brandsläckare som är äldre än 10 år. Vi kan inte heller service / fylla på brandsläckare märkta som JJC brandsläckare.

Det betyder också att om du stänger av din brandsläckare kan vi fylla på och aktivera systemet igen.

Alternativt kan du skicka oss din brandsläckare så skickar vi tillbaka och skickar tillbaka den till dig inom 48 timmar efter att vi tagit emot den.

Om datumetiketten för din Lifeline-brandsläckare har löpt ut, välj "Service" nedan. Om du har stängt av din brandsläckare, välj "Påfyllning" nedan för prissättning.