Själv - försegla vattna med slang tar av

Revotec har iscensatt en spänna av monteringar för att låta ett trått, eller förse med en hulling ta av för att vara inpassat i silikon, eller gummi vattnar med slang, som ska lämpar avsändare, pressar kopplar, eller agerar som en utslagsplats. En spela golfboll i hål stansar är inklusive i satsen som ser till att en göra perfekt ”nollan” Ring förseglar när det dras åt.