Den Samco elasticiteten och förseglar tejpar

Samco Stretch & Seal Tape är en multifunktionell självförenande reparationstejp som är idealisk för att täta delade kylvätskeslangar. När bandet är sträckt runt ett föremål binds det till sig självt och ger en nästan omedelbar tätning. Det är motståndskraftigt mot fukt, syre och ozon. Den överensstämmer smidigt när den lindas runt komplexa former och binds vid rumstemperatur. Den förblir då icke klibbig och kommer inte att klibba fast vid andra ytor.