Lifeline-munstycke för Zero 360 Fire Systems (8mm Tubing)

Lifeline-munstycke för Zero 360 Fire Systems (8mm Tubing)
£ 31.05
Lifeline Nozzle för FIA Approved Zero 360 brandsystem, som använder 8mm slang.