Lifeline Equal 4 Way Union för 8 mm slang

Lifeline Equal 4 Way Union för 8 mm slang
£ 23.41
Livlinje lika 4-vägs jämlik förening för 8 mm halvstyv brandsläckningsslang.