Kopplar den inre cockpiten för lifelinen med skyddsramen

Kopplar den inre cockpiten för lifelinen med skyddsramen
£ 9.75
Lifeline Internal Cockpit Switch för aktivering av Lifeline Zero 2000 elektriska brandsläckare.