Gropen stiger ombord, och gropen stiger ombord numrerar

Att signalera för grop stiger ombord. Van vid show som varven tajmar, och racen placerar för att race chaufförer.Signalleren visar stiga ombord från gropväggen, som chauffören sveper gå runt.