ITG Megaflow luftar filtrerar

ITG Maxogen luftar filtrerar för både väg- och raceapplikationer. Dessa luftar det mångsidiga Röd-Musikbandet filtrerar överlägsen filtration för erbjudande, driver stunden som maximerar, tillverkat och kapaciteten.

ITG luftar filtrerar för singeln, dubblett och tredubblar förgasareapplikationer med baseplates för lindrar av fitment.