ITG-universalen luftar boxas

ITG erbjuder nu ett stort spänner av universell passform luftar boxas. Dessa luftar boxas enheter har planlagts av ITG att ge maximum kapacitet för det respektive storleksanpassar av luftar filtrerar. Från den små ARAB54EN lufta Box som klassas till 200BHP, till den stora STAB122XLEN, som kan ta upp till 600BHP, ITG kan erbjuda en lufta boxas lösningen för alla applikationer.