Stack Boost Controller har utformats för att visuellt matcha Stack Wideband Lambda gauge. Med en digital RPM-skärm som backas upp med radiella lysdioder, ger denna mätare en omedelbar avläsning i antingen PSI, Bar eller kPa-enheter.