VDO avsändare och tillbehör

VDO har två huvudtemperatur avsändare. Vattentemperaturen mäts normalt upp till 120 grader Celsius, där som oljetemperaturen mäts normalt upp till 150 grader Celsius.

De flesta VDO Tryck avsändare mäter från antingen 0-5 bar eller 0-10 bar och finns i olika trådar.

Nedan är de vanligaste VDO avsändare med de vanligaste trådar. Många andra VDO avsändare finns tillgängliga, inklusive vissa OE delar. Ring 01249 782101 eller e-post sales@merlinmotorsport.co.uk för mer information.