Det Samco silikonet vattnar med slang satsen för den Subaru Impreza versionen 9 Hawkeye

Det Samco sportsilikonet vattnar med slang satser för att passa Subaru bekant, ImprezaVersion 9 (också som Hawkeye modellerar). Alla satser är inSamcoblått som standarda. All annan coloursare som är tillgänglig till sakkunniga, beställer, detta alternativ kan vara den utvalda withineachindividen, produkt somsidan på pekar av att beställa.

Numrera sätter inom parantes in på avsluta av varje beskrivning är theamount av vattnar med slang i satsen.