VDO Ammeter Gauge 60-0-60 Amps

VDO Ammeter Gauge 60-0-60 Amps
£ 30.96
VDO Ammetermätare. Läser från 60 till 0 till 60 Amps och har 52mm kroppsdiameter.