Papper Element För Stor Filter Kung regulatorer

Papper Element För Stor Filter Kung regulatorer
£ 7.29
Papperselement för de stora (85mm) Malpassi filter king bränsletryckregulatorer. 8 mikron för användning upp till 350bhp. För applikationer över 350bhp MÅSTE högt flöde metallelementet monteras. Denna post kan hittas länkad nedan.

Detta filterelement åtgärder 47mm diameter 49mm hög.