Paper Element För Sytec Bullet Fuel Filter & Liten Filter kung

Paper Element För Sytec Bullet Fuel Filter & Liten Filter kung
£ 3.42
Papperselement för de små Malpassi filter king bränsletryckregulatorer och även Sytec "bullet" aluminiumbränslefilter. 8 micron för användning upp till 350bhp. En rengöringsbart 55 mikron metallelement finns även för högre flöde på stora kraftapplikationer över 350bhp, som anges nedan.

Detta filterelement åtgärder 41mm diameter 41mm lång.