Millers Alpine Red Antifreeze (1 liter)

Millers Alpine Red Antifreeze (1 liter)
£5.53
Millers Alpine Red Antifreeze är en etylenglykol baserad frostskyddsmedel och kylvätska mix med OAT (organisk syra teknik).

Millers Alpine frostskyddsvätska är röd i färg, eftersom det ger ökat korrosionsskydd och hållbarhet men har en något lägre fryspunkt jämfört med Blue. Beroende på förhållandet av blandningen, är detta Millers frostskyddsmedel bra för upp till -37 ° C när den används som en 50% blandning med vatten, eller ner till -20 ° C när den är i en 33% blandning.

Flaskan innehåller 1 liter.