Davies Craig bevattnar den Aluminium elkraften pumpar (8040) EWP115

£ 149.63
Elkraften för Davies Craig EWP115 kickflöde bevattnar pumpar med aluminium inhysa. Med ett flöde klassa av 115 liter per minimalt, pumpar detta passas idealt till V8 applikationer och medel för väg 4WD/Off. Kan passa vattnar med slang storleksanpassar 38mm och 41mm ID och kommer färdigt med att binda selet och relän.En specifikation täcker för Daviesen Craig som den höga flödeselkraften bevattnar Pump kan finnas i den tekniska info-fliken ovanför produkten avbildar.