Elkraften bevattnar pumpar & kontrollanter

Vi lagerför en lång räcka av Davies Craig som elkraften bevattnar pumpar och kontrollanter. EWP80NA modellerar flöden på 80 liter per minimalt. EWP115NA modellerar flöden på 115 liter per minimalt och är tillgängliga med gjutit plast-, eller castaluminium förkroppsligar. I tillägg de aluminium förkroppsligade erbjudandena EWP150 150 liter per minimal danande det som den högsta flödande elkraften bevattnar pumpar tillgängligt.Boschen som elkraften pumpar, används ofta, som en hjälpmotor pumpar.