Smed avsändare

Elektriska avsändare som passar smeder klassiker och elektriska mätinstrument för kobra.