Goodridge vattnar med slang jobbkort

Goodridge aluminium vattnar med slang jobbkort. Den din rutten vattnar med slang, var du önskar dem, ut ur skador långt. Dessa vattnar med slang Goodridge jobbkort tillverkas från kubbaluminium och anodiserade blått eller rött. Ideal för racemedel, motorcyklar och gatamedel.