Goodridge Fireproof muff

Goodridge Fireproof muff. Ett silikon täckte muffen som agerar som en avfyra - retardant, en isolator och ett skavsårbeskyddande. Klassat till kort stavelse 1090°C benämna flammar skydd.