Rullburrör (CDS)

Förkylning - drog Seamless stålsätter väggen för rör 2.64mm.

För rulle över burar och rullbeslag.

Rörspecifikationen BS 6323 särar 4 1982 CFS3 BK

Fogar ihop och klämmer fast för rullburdörr bommar för.

Vi kan krökningen dessa rör.