ITG BikeAir luftar filtrerar - YAMAHA

ITG-cykeln luftar filtrerar planläggs som riktar utbytet luftar filtrerar för YAMAHAEN modellerar listat nedanfört. Om du inte kan finna ITG-cykeln, lufta filtrerar dig kräver för din YAMAHA, ITG kan i vissa fall göra en lufta att filtrera till dina specifikationer. Behaga e-posten eller ringa för mer specificerar. 01249 782101.