Den Xtreme raksträckan ha sex med vattnar med slang

Den Samco Xtreme raksträckan ha sex med Hoses är alla 76mmna long med 4mm väggtjocklek. I blått från lagerföra. Också tillgängligt i rött eller svart.