Lifeline Zero 360 Fire Extinguisher Kit 2.0Kg Fjärrladdning

Tillverkare:
Lifeline
Klicka här för:
Lifeline Tech 16 Specs.
£ 1,126.45
Lifeline Zero 360 2.0kg elektrisk brandsläckare med fjärrladdning, vilket gör att brandsläckningssystemet är en av de minsta på marknaden. Denna 2.0kg-version är FIA godkänd för användning i salong och sportbilar (Homologation nummer EX.43.17).

Lifeline Zero 360-fjärrutsläppssystemen trycker själv vid aktivering och distribution av ren, ospädd NOVEC 1230 brandskyddsmedel som gör dem mycket effektiva.

Den här nya versionen av fjärrkontrollsystemet Zero 360 har förfinats genom att fjärrladdningen monteras på cylinderns sida vilket ger förbättrade förpackningsegenskaper tillsammans med minskad vikt.

Satsen levereras med alla monteringsfästen, rörledningar, munstycken, ledningar och aktiveringslådor som behövs för en fullständig installation. Flaskan i denna lit målar 219 mm lång med 108 mm diameter (157 mm diameter inklusive fjärrladdning). Vikt 2,7 kg.

Observera att dessa system måste monteras exakt som homologerade, i enlighet med monteringsanvisningarna som medföljer kitet. Flaskan är försedd med ett 2-vägs (Tee) utlopp som inte får bytas och ALLA munstycken måste användas.

Mer information om Lifeline brandsläckare finns på fliken Tekniska info.